Contact info@besteleendakkapel.nl (0548) 712 072
  • Spinnerstraat 20
  • 7461 TT Rijssen

Dakkapel vergunning nodig?!

Niet alle dakkapellen zijn vergunningsvrij te plaatsen, dakkapellen op de voorgevel zijn hoe dan ook gebonden aan een dakkapel vergunning. De regering zorgt samen met de gemeenten eveneens voor onduidelijkheid, want richtlijnen worden regelmatig aangepast. Toch zorgen ambtenaren niet alleen voor kommer en kwel, recentelijk is het omgevingsloket geïntroduceerd dat moet zorgen voor een versoepeling van het vergunningsproces. Daardoor zijn grote getallen papierwerk verleden tijd en het loket kan niet alleen voorzien in een dakkapel vergunning.

Dakkapel richtlijnen voor vergunningsvrij bouwen

Normaliter hoeft u voor een dakkapel op de zij- en achtergevel geen dakkapel vergunning aan te vragen, althans als de welstandscriteria worden nageleefd. U zult zich mogelijk afvragen, hoe kan een dakkapel vergunningsvrij worden geplaatst.

De dakkapel moet beschikken over een platdak en ondoorzichtige zijwanden.
Maak de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter, anders is een dakkapel vergunning onafwendbaar.
Laat de dakkapel tussen 0,5 en 1 meter beginnen uit de dakvoet, verticaal gemeten.
Houd minimaal 0,5 meter tussen de dakkapel en de daknok, ofwel 2 dakpannen.
Het is onverstandig binnen 0,5 meter van de erfgrens te komen of binnen 1 meter van het einde dakvlak.
Dakkapel voorgevel niet vergunningsvrij plaatsen

De afstand tot de erfgrens c.q. einde dakvlak kan worden gemeten vanaf de zijwanden of het boeiboord. Naast de reeds genoemde richtlijnen hebben gemeenten vaak nog enkele aanvullende schoonheidseisen bij een dakkapel vergunning.

U kunt dakkapellen niet stapelen, meerdere dakkapellen naast elkaar plaatsen wordt ook niet toegestaan.
Gemeenten ambiëren uniforme exemplaren, hetzij allemaal dezelfde dakkapellen in één woonwijk.
Vaak dient de dakkapel te worden gecentreerd in het dakvalk en moeten horizontale lijnen rangschikken.
Dakkapel vergunning is noodzakelijk bij zijgevels die uitkijken op een openbare weg of openbaar groen.
U zult in de meeste gemeenten het dakvlak van de voorgevel voor 50% mogen bebouwen, natuurlijk bestaan ook uitzonderingen, zoals 30% (Apeldoorn en Rotterdam) of 70% (Leiden). Het is absoluut ondenkbaar een dakkapel vergunningsvrij te plaatsen op de voorgevel, dat geldt evengoed voor een nieuwe dakkapel bij gemeentelijke dan wel rijksmonumenten. Hebt u plannen voor een sleepdakkapel, verlegde nok dakkapel of misschien nokverhoging, dan is een dakkapel vergunning noodzakelijk, want deze dakkapellen hebben geen platte daken.

Bouwtekening dakkapel en details dakkapel

Het is verstandig een vergunningsaanvraag zo compleet mogelijk in te dienen, waardoor het vergunningsproces wordt versneld. U vindt onder deze alinea een korte opsomming van aan te leveren gegevens bij een dakkapel vergunning. Download hier de informatie van de Rijksoverheid over vergunningen voor dakkapellen. 

Bouwtekeningen met een voor- en/of achtergevelaanzicht, zowel van de huidige als toekomstige situatie.
Dwarsdoorsnede en mogelijkerwijs kapplan van de huidige en natuurlijk toekomstige situatie (1:100).
Details van de dakkapel met schaalgrote 1:5 of 1:10, zoals kozijnen en overstekken.
Plattegrond van de 1e verdieping, hetzij zolderverdieping, dit hangt af van de te plaatsen dakkapel.
Situatietekening van de woning, kan overeenkomen met kadastrale kaart met perceelnummer.
Foto’s moeten worden aangeleverd, hierdoor kunnen gemeenten zich een beeld schetsen van de situatie.
Besteleendakkapel.nl verzorgt voor u de complete vergunning aanvraag. Wij doen graag voor u het papierwerk. We hebben dit zo vaak gedaan dat we precies weten wat kan en mag.

Bent u op zoek naar een dakkapel in een dag? Neem contact met ons op, wij vertellen u graag alles over dakkapellen!

Vrijblijvend informatie aanvragen?! (t) 0548 - 712 072 of mail naar (e) info@besteleendakkapel.nl

Terug naar overzicht

Een dakkapel passend voor elke wens, woning en budget.

Bekijk opties en prijzen